Voorbeeld van planning

laatst bijgewerkt jun 30, 2009
1
2009 - 2010
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
maa
apr
mei
2
2010 - 2011
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
maa
apr
mei
3
2011 - 2012
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
maa
apr
mei
4
2012 - 2013
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
maa
apr
mei

Schrijven

Schrijven is een leerproces en je kunt er het beste snel mee beginnen. De eerste keer is het het moeilijkst. De volgende keren dat je een stuk moet schrijven wordt het gemakkelijker. Je kunt vaak al vroeg in het traject beginnen met een beschrijving van de theorie, die later kan dienen als basis voor het theoretische hoofdstuk. Ook kun je alvast de opzet van je eerste experiment beschrijven, zonder de resultaten. Meer hierover op bladzijde 62 van Klaar in vier jaar, projectmanagement voor promovendi.

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats.

Onderwijs geven

Onderwijs geven hoort bij het takenpakket van de meeste promovendi. Hoe die taak ingevuld wordt, is afhankelijk van de afdeling waar je werkt. Onderwijs geven kan bijvoorbeeld bestaan uit hoorcolleges en/of werkcolleges geven, opstellen en nakijken van tentamens of het begeleiden van scriptiestudenten en stagiaires.

Meer hierover op bladzijde 64 van Klaar in vier jaar, projectmanagement voor promovendi.

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats.

Lezen

Elk onderzoeksproject begint met het bestuderen van informatie over het vakgebied. Soms is dat niet je eigen vakgebied en heb je meer tijd nodig om je in te lezen. Daarnaast is het nodig om je te verdiepen in de methoden van onderzoek.

Meer hierover op bladzijde 59 van Klaar in vier jaar, projectmanagement voor promovendi.

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats.

Stops

Bij het verzamelen van informatie door middel van lezen of het doen van experimenten is het zeer verleidelijk om er steeds weer iets nieuws bij te betrekken. En hoewel dit potentieel interessante en mooie data voor je proefschrift kan opleveren, moet je van tevoren bepalen wanneer je stopt met het betrekken van nieuwe informatie in je onderzoek.

Meer hierover op bladzijde 62 van Klaar in vier jaar, projectmanagement voor promovendi.

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats.

Cursussen

Als promovendus ben je verplicht een aantal cursussen te volgen, van je onderzoeksschool en/of van de faculteit of afdeling. Maar je hebt ook nog ruimte om zelf de cursussen te kiezen. Vergeet verder niet de summerschools en de mogelijkheid om in het buitenland werkervaring op te doen.

Meer hierover op bladzijde 64 van Klaar in vier jaar, projectmanagement voor promovendi.

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats.

Casus of experiment

Een kernactiviteit tijdens een promotietraject is het verzamelen en verwerken van onderzoeksdata. Dat kan in verschillende disciplines verschillende vormen aannemen. In de ene discipline zal je spreken over een test; in de andere discipline over een experiment of een casus.

Meer hierover op bladzijde 60 van Klaar in vier jaar, projectmanagement voor promovendi.

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats.

Symposia en congressen

Als regel ga je alleen naar een congres als je zelf ook iets presenteert. Je moet er dus voor zorgen dat je een paper schrijft of poster maakt over je onderzoeksresultaten of de opzet van je onderzoek.

Meer hierover op bladzijde 65 van Klaar in vier jaar, projectmanagement voor promovendi.

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats.

Afspraken begeleiding

We raden je aan om te overleggen over je planning met je begeleider(s). Zij kunnen je meestal ook helpen een goede inschatting te maken van de tijd die bepaalde onderdelen kosten. Gebruik je planning ook in je overleg. Het is een grote valkuil voor zowel begeleider als promovendus om steeds meer in de vier jaar tijd te willen stoppen.
Meer hierover op bladzijde 66 van Klaar in vier jaar, projectmanagement voor promovendi.

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats.

Slotfase

Voor de laatste activiteiten van je proefschrift is het goed om vier tot vijf maanden in te plannen. De procedure is voor elke universiteit een beetje anders, maar grofweg moet je met je proefschrift langs de leescommissie, de promotiecommissie, de pedel en de drukker. Meer hierover op bladzijde 67 van Klaar in vier jaar, projectmanagement voor promovendi.

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats.

Lucht

Het werkt heel goed om na de afronding van iets groots een pauze te nemen en weer op te laden. Meestal ga je dan met nieuwe energie en vaak ook met frisse ideeën aan het werk. Dat betekent niet dat je die tijd ‘vrij’ moet nemen, maar wel vrij moet houden.

Meer hierover op bladzijde 69 van Klaar in vier jaar, projectmanagement voor promovendi.

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats.

Vakantie

Vergeet bij het plannen van je werk niet om ook je vakantie te plannen. Wanneer je dat niet doet, zal deze vaak in de knel komen.

Meer hierover op bladzijde 69 van Klaar in vier jaar, projectmanagement voor promovendi.

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats.

Blanco

Noteer hier een andere activiteit die je een plaats wilt geven in het planningsysteem voor promoties. Gebruik voor elke activiteit een apart kaartje.

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats.

Risicoanalyse

Maak ook een risicoanalyse. Allereerst maak je een inschatting met behulp van het schema uit hoofdstuk 2. Voor de risico’s die een grote kans hebben om op te treden en voor risico’s met een groot effect moet je meteen actie ondernemen.

Meer hierover op bladzijde 66 van Klaar in vier jaar, projectmanagement voor promovendi.

Sleep dit kaartje naar jouw planning en geef het een plaats.

Details

t/m

Notities

Klik om te bewerken